Boliglaboratoriet udvikler den almene boligsektor til gavn for beboere, beboerdemokrati og boligorganisationer

Kontakt

line@boliglaboratoriet.dk
Tlf. 28562424

 

Line Skovgaard er cand. scient. soc. i geografi og socialvidenskab fra Roskilde Universitetscenter og har mange års erfaring med og viden om den almene boligsektors særlige kendetegn, udfordringer og udviklingspotentialer. Først som direktions- og udviklingskonsulent i KAB, sidenhen som partner i Konradi & Skovgaard – Boliglaboratoriet og senest som indehaver af og konsulent i Boliglaboratoriet. 

 

Boliglaboratoriet har specialiseret sig i at levere konsulentydelser til den almene boligsektor. Ydelserne spænder fra udvikling af projektidéer til proces- og projektledelse, afholdelse af konferencer, workshops og lign.

 

Omdrejningspunktet for ydelserne er ”inddragelse og involvering”, hvad enten det er af ledelse eller medarbejdere i boligadministrationerne eller beboerdemokratiet og beboerne i boligafdelingerne.

 

Afhængigt af opgavernes omfang og kompleksitet, arbejder Boliglaboratoriet ofte tværfagligt og samler forskellige kompetencer for at sikre et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Herudover færdes Boliglaboratoriet hjemmevant i samarbejdet med mange forskellige parter og på forskellige niveauer både indenfor og udenfor en boligorganisation.   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

DSC_0218_edited.png